Dyrnio dylunio Panel alwminiwm---Bwyty cadwyn

- Nov 30, 2017 -

O ran bwyd, arddull addurno bwyty yn ymddangos yn ddiystyr. Mae'n darparu lle ar gyfer cwsmeriaid yn unig, rhai o'r arddulliau addurn yn hunan-hysbysebwyd, tra mae eraill yn gwneud cwsmeriaid reverie. Mae'n siwr bod yr olaf yn nid felly rhagfarnllyd. Felly ar ddechrau'r prosiect hwn yw'r unig ffactor Ystyriasom yw: rhaid iddi fod yn gyfoes.


barn yr addurno Panel alwminiwm

4.jpg
   5.jpg

Bwyta mewn gwirionedd yn brofiad aml-synhwyraidd; Mynegai cyffro yn yr ysgogiad annisgwyl. Felly, rydym yn creu golygfa ryfedd ar gyfer pobl tra eu bod yn gwneud pethau cyfarwydd er mwyn cael profiad llawn a chymhleth.


Panel alwminiwm dyrnio tu mewn dylunio

6.jpg    11.jpg

Golau yn arfau, a ddefnyddir i rendr emosiynau, mae tymheredd bob amser.

11.jpg    12.jpg    13.jpg    15.jpg    

Alwminiwm yw deunyddiau tramgwyddus ac amddiffynnol, gan arwain at ymdeimlad o argyfwng ac ansicrwydd. Mae'n sicr y ffordd orau o fynegi yr olygfa ryfedd. Y prosiect cyfan yn lapio a'u rhannu gan un deunydd. Mae rhith a realiti cyfyngau, superposition niwlog aml-haen o profiad gweledol. Gwneud awyrgylch rhyfedd a diddorol. Hefyd, mae'n cynnal y cysylltiad rhwng y blociau. Pennir maint y bloc gan yr ymdeimlad o ddiogelwch.


panel alwminiwm yn y deunydd

1.jpg 2.jpg


Mae pob darn o dyrnio parwydydd viewfinder. Dengys y stori am bobl a digwyddiadau. Dim ond y llif o straeon sy'n fywiog, hoffi symbolau trosiadol, unwaith byddwch wedi gweld, wedi diflannu.

8.jpg 9.jpg