Achos Dylunio Addurno Nenfwd Alwminiwm Canolfan Siopa Highpoint

- Jan 05, 2018 -

Achos Dylunio Addurno Nenfwd Alwminiwm Canolfan Siopa Highpoint

20180101001.jpg

Ymunodd y cyd-berchennog eiddo, The GPT Group, i Benseiri Grimshaw, i ddarparu dyluniad cysyniad ar gyfer estyniad newydd o 30,000 metr sgwâr i'r ganolfan siopa bresennol.

20180101002.jpg

Mae dwy ganolfan ffasiwn unigryw newydd a marchnad fwyd newydd yn rhan o'r ailddatblygu, gyda thua 120 o fanwerthwyr arbenigol a siop adrannol David Jones gyntaf y maestrefi gorllewinol yn cynnwys.

20180101003.jpg

Y ganolfan ffasiwn yw siâp crescent, sy'n creu golygfeydd sy'n newid ac yn datblygu wrth i siopwyr symud drwy'r lle.

20180101004.jpg

Wedi'i ysbrydoli gan orielau celf cyfoes, mae'r ffurf yn cael ei ddiffinio gan ansawdd golau, trefn a thawelwch. Mae'r to arnofio yn atgyfnerthu'r gromlin ysgubol, tra bod loliau gwydr uchder uwchben blaenau'r siop yn agored ac yn cau mewn ymateb i amodau amgylcheddol.